Atelier3D onderzoekt doorstart

Leden coöperatie blijven samenwerken aan duurzaam Zutphen

Duurzaamheidscoöperatie Atelier3D, Duurzaam Denken en Doen trekt zich terug als huurder van het gebouw en terrein De Kas (voorheen De Kaardebol) aan de Harenbergweg 1 te Zutphen. Exploitatie van het gebouw was afgelopen twee jaar ten gevolge van brandstichting niet mogelijk. Mede hierdoor is uit financiële overwegingen besloten de huur van het gehele complex op te zeggen. De leden van de duurzaamheidscoöperatie onderzoeken de komende maanden hoe de diverse projecten voor een duurzaam Zutphen voortgezet kan worden.

Mooie maatschappelijke resultaten

Atelier3D heeft sinds de gunning door de gemeente (juli 2013) veel gerealiseerd. Het bestuur, een groep actieve leden en tientallen vrijwilligers hebben de schouders onder A3D gezet, en dat heeft tot mooie maatschappelijke resultaten geleid: de jeugdtuinen, het prachtig onderhouden buitenterrein, Erve Eme met de historische boerderijen, de Vlindertuin, het Natuurlokaal van Baudartius, de duurzaamheidscoach voor de scholen, energiebesparingsacties in wijken, de binnenstadsactie Winkeldeuren dicht, de dagbesteding en zorg op maat door 3Dzorg op De Kas, lessen voor basisscholen over natuur en zwerfafval, 10 burgerinitiatieven in Zuidwijken/ Waterkwartier (Ontmoeten met De Kas) en vele onderlinge inspirerende contacten tussen gedreven leden en betrokken vrijwilligers. Dit en nog veel meer is gerealiseerd ondanks fikse tegenslagen, waarbij in het bijzonder de brand in het gebouw (januari 2014) en de telkens weer uitgestelde oplevering.

Het zijn zware tijden geweest in het bijzonder voor het bestuur, dat elke keer de tegenslagen heeft opgevangen. Veel energie is gestoken in de voorbereiden van een goede oplevering van het nieuwe gebouw. Tijdens de verbouwing geopend was mogelijk dankzij de eindeloze inzet van vele vrijwilligers.

De polsstok van menskracht en financiën is op dit moment nog te kort, om de volledige exploitatie van de gemeente over te nemen.

Huurdersvereniging staat op

Atelier3D is in gesprek met de gemeente over de exploitatie van De Kas. Door de brand en de verlate opleveringen zijn er financiële problemen ontstaan. Hierdoor heeft Atelier3D de huur van het gebouw en terrein noodgedwongen moeten opzeggen. Atelier3D wil sociaal duurzaam omgaan met de inzet van haar eigen mensen en een economisch gezonde coöperatie neerzetten. De ledenraad heeft besloten de huur van het gebouw en terrein voor dit moment op te zeggen. Met de gemeente willen we op zoek gaan naar reële mogelijkheden voor een verantwoorde voortzetting. Zowel de gemeente Zutphen als Atelier3D hebben de intentie om vast te houden aan behaalde successen en de mogelijkheden die er nog volop zijn, de kans te geven uit te groeien.

In januari wordt verder gepraat over een zorgvuldige afhechting van de huidige huur en de toekomst van het duurzaamheidscentrum De Kas en de duurzaamheidscoöperatie Atelier3D. Bekeken wordt of een nieuwe huurdersvereniging van leden de huurovereenkomst kan overnemen. Dit zijn de uitkomsten van gesprekken die hebben plaatsgevonden met het bestuur van Atelier3D en een aantal huurders die op dit moment op het terrein, in de kas en in het gebouw ruimte huren. In het gesprek met de betrokken wethouders zijn de gevolgen van het beëindigen van de huurovereenkomst verkend.

De activiteiten van de huurders en gebruikers van pand en terrein die de huur kunnen betalen, gaan vooralsnog door.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


+ 1 = zes

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Website gesponsord door Simplex Interactive. Volg ons LinkedIn RSS